Skillz

Groep 8 - Skillz

Skillz is een vaardighedenprogramma in klas 1. Er is iedere les aandacht voor het plannen van het huiswerk, maar ook voor taal, rekenen, studievaardigheden en sociale vaardigheden komen aan bod.

De overstap van de basisschool naar de brugklas is voor veel leerlingen best groot. Met name het organiseren van het huiswerk is voor sommigen een probleem.

Het basisschooladvies en de eindtoets geven weliswaar aan dat je mavo of havo aan kan, maar bij taal en rekenen kun je op onderdelen een achterstand hebben.

Beschik je over goede 'studievaardigheden', dan zal het je minder moeite kosten om de leerstof onder de knie te krijgen. Maar waar en wanneer leer je die eigenlijk?

Alle leerlingen van klas 1 en 2 moeten iedere dag een leesboek bij zich hebben. Lezen is niet alleen leuk, het is ook belangrijk voor je leesvaardigheid en woordenschat.

Meestal wordt bij toetsen gekeken of je de behandelde lesstof hebt begrepen. Bij de Cito-toetsen kijken we niet terug maar vooruit. Wat moet je nog meer oefenen?

Bij Skillz horen ook sociale vaardigheden. Het is belangrijk om sterk in je schoenen te staan, maar ook om in een groep rekening met elkaar te houden.