Leerlingen

Leerlingen

Rechten en plichten

Rechten en plichten

Alle rechten en plichten waaraan leerlingen en docenten zich moeten houden staan beschreven in het leerlingenstatuut. Daaruit volgt een aantal regels over het gedrag tijdens de les.

Praktische zaken

Praktische zaken

In de dagelijkse praktijk kun je als leerling tegen dagelijkse vraagjes aanlopen. Hier tref je antwoorden op de meest voorkomende zoals die over de lestijden, de pauzes en het lesrooster.

Vakken, lessen en toetsen

Vakken, lessen en toetsen

In de onderbouw zijn vrijwel alle vakken voor iedereen hetzelfde. In de bovenbouw kun je vakken kiezen. Over huiswerk en toetsen zijn schoolbrede afspraken, die in alle jaren gelden. 

Over en slagen

Over en slagen

Het PTO (klas 1, 2 en 3) en het PTA (klas 3 en 4) geven een overzicht van de lesstof, die zal worden getoetst. Maar aan welke eisen moet je voldoen om bevorderd te worden of te slagen?

Ivo-werkwijze

Ivo-werkwijze

Iedereen ontwikkelt zich op zijn eigen wijze en in zijn eigen tempo. Soms moet je voor een vak iets meer moeite doen. Of je bent door ziekte een beetje achter geraakt. Je kunt dan een i-uur volgen en herkansen.

Keuzebegeleiding en stage

Keuzebegeleiding en stage

Vanaf klas 2 ga je nadenken over de opleiding die je na Duinzigt wilt volgen. In de begeleidingsles en daarbuiten zal je geholpen worden een goede keuze te maken.