Keuzebegeleiding en stage

Leerlingen - Keuzebegeleiding en stage

Vanaf klas 2 ga je nadenken over de opleiding die je na Duinzigt wilt volgen. In de begeleidingsles en daarbuiten zal je geholpen worden een goede keuze te maken.

Sommige leerlingen weten al op de basisschool wat ze later willen worden: verpleegster, politieagent of architect. Voor anderen blijft het nog lang onduidelijk welke opleiding of welk beroep het wordt. 

'Kiezen of delen' is een uitdrukking die je misschien wel eens gehoord hebt. Kiezen of delen gebruik je in situaties waarin je een lastige beslissing moet nemen die nadelige gevolgen kan hebben.

Ongeveer drie kwart van de mavoleerlingen vervolgt de schoolloopbaan in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). In het mbo ga je leren voor een beroep dat bij je past: kapper, bakker, verzorgende, automonteur etc.

Vanaf schooljaar 2023-2024 kun je voor de havo-bovenbouw terecht op Duinzigt Havo. Ook mavo-geslaagden die naar 4-havo willen doorstromen, kunnen naar Duinzigt Havo.

In de week van 5 t/m 9 februari 2024 gaan alle leerlingen van 3-mavo en 3-havo stage lopen. Het gaat om een snuffelstage, die je zelf moet zoeken en waarin je je oriënteert op een beroep of bedrijf. 

Lijkt het u leuk om één van onze leerlingen een week te laten meedraaien in uw organisatie? Of bent u misschien al door één van hen benaderd met een stageverzoek? Hier leest u in het kort wat de stage inhoudt.