Over en slagen

Leerlingen - Over en slagen

Het PTO (klas 1, 2 en 3) en het PTA (klas 3 en 4) geven een overzicht van de lesstof, die zal worden getoetst. Maar aan welke eisen moet je voldoen om bevorderd te worden of te slagen?

Het Programma van Toetsing en Overgang (PTO) is een overzicht van alle toetsen, die je gedurende het schooljaar gaat maken. Verder vind je er de eisen waaraan je moet voldoen om bevorderd te worden.

Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) beschrijft per vak hoe de onderdelen van het schoolexamen worden getoetst. Het PTA bevat ook tentamens en vakken uit 3-mavo.

Tijdens het schooljaar kun je in SOMtoday zien wat je op dat moment gemiddeld voor een vak staat. Dit voorlopige eindcijfer verandert zodra je voor een toets een nieuw cijfer hebt behaald.

 Er wordt bij de overgang gekeken naar je gemiddelde cijfers en naar het aantal onvoldoendes. Er zijn overgangscriteria voor 'doorstromen' (bijvoorbeeld van 1-mavo naar 2-mavo),

Het resultaat van het schoolexamen (de tentamens) en het eindexamen bepalen samen je eindcijfers. Wanneer je voldoet aan de landelijk bepaalde slaag-/zakregeling kan de vlag uit!