Nieuws - Sint bezoekt Duinzigt

Duinzigt zou Duinzigt niet zijn als we niet uitgebreid stil zouden staan bij de verjaardag van Sint Nicolaas. Het grote kinderfeest van geven en delen, van snoepgoed, cadeaus en surprises behoort tot

de tradities van de school. We hebben inmiddels de bevestiging dat Sint in zijn drukke agenda van dinsdag 5 december opnieuw tijd heeft gevonden om de leerlingen van Duinzigt te bezoeken. Zo rond 9.00 uur worden de bovenbouwleerlingen in de aula verwacht en zal blijken welke leerlingen om positieve of iets minder positieve redenen in het Grote Boek van Sinterklaas terecht zijn gekomen. Daarna gaan de leerlingen van 3 en van 4-havo naar het lokaal om Sint met de klas te vieren. Klas 4-mavo leggen de laatste hand aan hun profielwerkstuk dat een dag later moet worden ingeleverd en dat ze een week later moeten presenteren.

De leerlingen van de onderbouw worden iets voor 9.45 uur op school verwacht. Zij kunnen hun cadeau met of zonder gedicht en surprise naar het lokaal brengen en daarna naar de aula gaan. Als het goed is, maakt de Sint dan nogmaals zijn entree om ook onder de jongere leerlingen de "lieve en een enkele stoute kinderen" bij zich te roepen. Aansluitend gaan ook zij naar de klas om tot uiterlijk 12.00 uur het Sinterklaasfeest daar verder te vieren.

Rond 12.30 uur komt een inval-Sint langs om de hoogtepunten van het afgelopen jaar met de collega’s door te nemen. Het moge duidelijk zijn dat dit niet voor kinderoren bestemd is!