Nieuws - Boeken inleveren

Donderdag 11 juli moeten alle klassen hun boeken inleveren. Om dit zo goed mogelijk te laten verlopen, gaan niet alle klassen tegelijk maar volgens onderstaand schema.

Je kunt alleen je boeken inleveren in het tijdblok waarin jouw klas is ingedeeld. De mentor staat dan op het voorplein om jullie op te vangen. Dus zorg dat je aan het begin van het tijdpad aanwezig bent. Klik op deze link voor de inleverbrief.

Het tijdpad ziet er als volgt uit:

Inlevertijd min. Klassen Mentoren aanwezig uit Aantal ll Aantal boeken inleveren
09:00 - 09:25 25 D4M1 + D4M2 4M ca. 51 4-7
09:25 - 09:50 25 D4M3 + D4M4 4M ca. 49 4-7
09:50 - 10:30 35 4H 4H 67 6-10
10:30 - 10:50 20 pauze Van Dijk
10:50 - 11:15 25 3H1 + 3H2 3H ca. 58 4
11:15 - 11:40 25 3M1 + 3M2 3M ca. 48 5-9
11:40 - 12:05 25 3M3 + 3M4 3M 51 5-9
12:05 - 12:25 20 2H1 + 2H2 + 2H3 2H 76 1
12:25 - 13:00 25 pauze Van Dijk
13:00 - 13:30 30 1H1 + 1H2 + 1h3 1H 93 1
1G, 1M en 2M hebben geen boeken om in te leveren