Onderwijs

Onze school - Onderwijs

Duinzigt biedt onderwijs voor mavo en havo. We doen dat vanuit de r.-k. traditie en vanuit de ideeën van onderwijsvernieuwer Kees Boeke. Dat zie je terug in onze missie en visie.

In 1850 vestigden de Zusters Franciscanessen uit Roosendaal zich op de Buitenplaats Duinzigt in Oegstgeest, In 'Klein Duinzigt', de oude woning van de baljuw stichtten zij een klooster en "eene bewaarschool".

Op Duinzigt wordt gewerkt volgens de ivo-werkwijze. Grondlegger van het Individueel Voortgezet Onderwijs was Kees Boeke. Zijn ideeën kregen rond 1920 vorm in de Werkplaats Kindergemeenschap in Bilthoven.

Duinzigt staat voor een veilig sociaal klimaat, een breed en kwalitatief goed onderwijsaanbod, een gerichte leerlingenbegeleiding, een succesvolle afsluiting en een plezierige schooltijd.

De Inspectie van het Onderwijs heeft de kwaliteit van het onderwijs op Duinzigt altijd als 'voldoende' beoordeeld. Daarbij kijkt ze ook of we ons aan wet- en regelgeving houden en of de financiën op orde zijn.