Absent melden

Het kan natuurlijk een keer gebeuren dat uw kind te ziek is om naar school te gaan. U dient dit dan op de eerste dag van de afwezigheid vóór 10.00 uur telefonisch aan ons door te geven (071-5171131).

De collega's van de administratie zitten vanaf 7.30 uur klaar om u te woord te staan. Als het verzuim langer dan één dag duurt, vragen we u een absentiebriefje in te vullen en daarbij duidelijk de begin- en einddatum van de ziekte te vermelden. Uw zoon/dochter kan bij terugkomst op school dit absentiebriefje inleveren bij de administratie. 

Ook bij afwezigheid in verband met bezoek aan specialist, tandarts of orthodontist moet u een absentiebriefje invullen en laten inleveren bij de administratie. Het lijkt misschien een beetje omslachtig, maar alleen op deze wijze kunnen we er samen voor zorgen dat we weten waar uw kinderen, onze leerlingen zich onder schooltijd bevinden en ongeoorloofd schoolverzuim voorkomen.